Àrea de Formació Àrea de Psicopedagogia Àrea de Pedagogia terapèutica

El goig d'ensenyar,
transmetre coneixement
i donar sentit.

Image

Al Triangle analitzem cada cas i cobrim les necessitats formatives de l’alumne gràcies a la nostra metodologia exclusiva i als millors professors particulars, garantint el nivell de qualitat més alt. Molts alumnes ja han superat el seus estudis gràcies a les nostres classes de reforç.

Classes de primària - Classes de secundària - Classes de Batxillerat

Classes de reforç de primària

Entre els 6 i els 12 anys té lloc el període més sensible per a les virtuts relacionades amb la capacitat de treball, com són la constància, la perseverança, la paciència, etc.

En aquesta etapa del desenvolupament personal assimilen els coneixements amb més naturalitat. No assegurar el desenvolupament correcte en aquesta fase pot fer que l’adolescència sigui una etapa problemàtica en la que els nostres fills siguin incapaços de superar les dificultats.

La nostra assessoria pedagògica, juntament amb els professors, tenen l’objectiu de reforçar aquest desenvolupament dels alumnes ensenyant-los a:

Els professors, experts en totes les matèries impartides a l’educació primària, els ajudaran a:

Suport addicional

En el nostre centre analitzem pedagògicament cada cas; això permet desenvolupar un pla d’estudis i un projecte formatiu per arribar a l’objectiu desitjat.

En aquesta etapa els nostres serveis inclouen:

Ajuda i suport continu
Per a l’alumne que no està motivat a l’hora de fer les tasques diàries és fonamental comptar amb el suport d’un professor expert en totes les matèries que el motivi, ajudant-lo a desenvolupar les tècniques i hàbits d’estudi necessaris per a superar les diferents matèries.

Tècniques de concentració i optimització del temps d’estudi
Segons la nostra experiència, el fet que un alumne no aprofiti el temps que dedica a l’estudi, indica una clara falta de concentració. La presencia d’un professional l’ajudarà a concentrar-se i a optimitzar el temps que dedica a cada activitat.

Ajuda amb assignatures específiques
Comptem amb professors experts en totes les àrees que, juntament amb la nostra metodologia, fan que els alumnes que tinguin dificultats en una assignatura concreta la puguin afrontar amb confiança i garanties d’èxit.


Classes de reforç de secundària

L’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) és una etapa que comprèn quatre cursos dividits en dos cicles:

Per aquestes raons, sabem que secundària és una fase delicada en la formació de l’estudiant. Al Triangle us proporcionem la nostra experiència en assessoria pedagògica que, juntament amb els professors i el suport familiar, aconseguiran l’èxit en el desenvolupament d’aquesta etapa.

Parlar d’Educació Secundària Obligatòria és parlar d’adolescents que han de creixen en l’àrea cognitiu i en la personal, que han de consolidar aspectes positius a partir de conceptes concrets. Una de les grans carències de la joventut actual és la força de voluntat, l’energia per afrontar les dificultats, els reptes i l’esforç que planteja la vida. El nostre sistema dota als alumnes d’una sèrie de tècniques i eines, fomentant la motivació interna perquè aquest esforç sigui eficaç i constructiu.

Suport addicional

En el nostre centre analitzem pedagògicament cada cas; això permet desenvolupar un pla d’estudis i un projecte formatiu per arribar a l’objectiu desitjat.

En aquesta etapa els nostres serveis inclouen:

Ajuda i suport continu
Per a aquells alumnes que no han consolidat els coneixements adquirits en etapes anteriors, serà molt complicat comprendre matèries que comporten una major dificultat, i per tant assimilar, en una estructura lògica, un volum d’informació creixent. En aquests casos és recomanable el suport d’un professor extern que l’ajudi a reforçar aquestes matèries, desenvolupant les tècniques i els hàbits d’estudi necessaris per arribar al nivell exigit.

Per a l’alumne que no està motivat a l’hora de fer les tasques diàries és fonamental comptar amb el suport d’un professor expert en totes les matèries que el motivi, ajudant-lo a desenvolupar les tècniques i hàbits d’estudi necessaris per superar les diferents matèries.

Ajuda amb la preparació dels exàmens
Segons la nostra experiència, els alumnes que es mostren insegurs a l’hora d’enfrontar els exàmens no segueixen cap mètode d’estudi per a preparar-los. En aquests casos és necessari el suport d’un professor extern que els ajudi a preparar els exàmens amb el temps suficient i la metodologia correcte, evitant així l’error d’estudiar el contingut de totes les matèries en pocs dies i, per tant, sense èxit.

Ajuda amb assignatures específiques
Comptem amb professors experts en totes les àrees que, juntament amb la nostra metodologia, fan que els alumnes que tinguin dificultats en una assignatura concreta la puguin afrontar amb confiança i garanties d’èxit.


Classes de reforç de batxillerat

Durant aquesta etapa pre-universitària del batxillerat, no només hem de pensar en els alumnes com a estudiants, sinó com a futurs professionals. La societat del demà estarà formada pels estudiants d’avui, que actuaran, en gran mesura, segons el que hagin après durant la seva etapa de formació. Al Triangle considerem que aquesta etapa és una de les més importants per a la formació dels alumnes.

Donada la seva rellevància, el nostre objectiu serà reforçar els coneixements perquè l’alumne comenci a estructurar les seves pròpies conclusions, iniciant així el pensament subjectiu i crític que anirà desenvolupant al llarg dels anys d’universitat i la seva etapa professional.

Suport addicional

Al Triangle analitzem pedagògicament cada cas, el que ens permet definir un pla d’estudis i un projecte educatiu que permeti aconseguir els objectius desitjats.

En aquesta etapa els nostres serveis inclouen:

Ajuda i suport continu
Per a aquells alumnes que no han consolidat els coneixements adquirits en etapes anteriors, serà molt complicat comprendre matèries que comporten una major dificultat, i per tant assimilar, en una estructura lògica, un volum d’informació creixent. En aquests casos és recomanable el suport d’un professor extern que l’ajudi a reforçar aquestes matèries, desenvolupant les tècniques i els hàbits d’estudi necessaris per arribar al nivell exigit.

Ajuda amb la preparació dels exàmens
Segons la nostra experiència, els alumnes que es mostren insegurs a l’hora d’enfrontar els exàmens no segueixen cap mètode d’estudi per a preparar-los. En aquests casos és necessari el suport d’un professor extern que els ajudi a preparar els exàmens amb el temps suficient i la metodologia correcte, evitant així l’error d’estudiat el contingut de totes les matèries en pocs dies i, per tant, sense èxit.